Zapewniamy

Profesjonalne podejście

Współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w praktycznych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Każdą sprawę traktujemy indywidualne i szukamy dla niej optymalnego rozwiązania.

Ekonomiczne działanie i sprawną komunikację

Działamy efektywnie, bez zbędnej zwłoki udzielamy rzeczowych informacji i wyjaśnień.

Staranną analizę prawno-finansową

W zwięzły sposób przekazujemy wyniki analizy dokonanej na podstawie zgromadzonych informacji i dokumentów.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego świadczy usługi dotyczące między innymi:

  • Weryfikowania przesłanek do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.
  • Upadłości konsumenckiej, w tym profesjonalnego doradztwa i kompleksowej pomocy w pisaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  • Postępowań restrukturyzacyjnych, w szczególności przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, opracowywania wstępnych planów restrukturyzacyjnych oraz planów restrukturyzacyjnych zgodnie z art. 9 i 10 Prawa restrukturyzacyjnego.